Projektas Nr. XIVP-1105(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LAUKINĖS GYVŪNIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-498

8 IR 24 straipsnių pakeitimo

įstatymas

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 8 straipsnio 2 dalies 5 punktą.

 

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 24 straipsnio 7 dalies 4 punktą.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2027 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2026 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė                                             Aistė Gedvilienė