Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Aplinkos apsaugos įstatymo NR. I-2223 37, 102, 108 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR įstatymo PAPILDYMO 941, 951, 1001, 1281 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgalioti pareigūnai – dėl šio įstatymo 97, 98, 100 straipsniuose, 109 straipsnio 1, 11, 12, 14, 17, 21 dalyse, 110 straipsnio 8, 9 dalyse, 1281 straipsnyje numatytų pažeidimų;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 941 straipsniu

1. Papildyti Įstatymą 941 straipsniu:

941 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos vykdymo ir ataskaitos teikimo reikalavimų nevykdymą

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos vykdymas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų po to, kai juridinis asmuo apie pažeidimą buvo įspėtas raštu, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Akivaizdžiai neteisingų ar suklastotų duomenų vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) apskaitos dokumentuose ir (ar) apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose pateikimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas po to, kai raštu buvo įspėta apie šių dokumentų pateikimo terminus, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos nevykdymas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

2. Papildyti Įstatymą nauju 941 straipsniu:

941 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos vykdymo ir ataskaitos teikimo reikalavimų nevykdymą

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos vykdymas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų po to, kai juridinis asmuo apie pažeidimą buvo įspėtas raštu, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Akivaizdžiai neteisingų ar suklastotų duomenų vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, apskaitos dokumentuose ir (ar) apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose pateikimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas po to, kai raštu buvo įspėta apie šių dokumentų pateikimo terminus, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos nevykdymas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 951 straipsniu

1. Papildyti Įstatymą 951 straipsniu:

951 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pateikimą Lietuvos Respublikos rinkai neužsiregistravus teisės aktų nustatyta tvarka

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

2. Papildyti Įstatymą nauju 951 straipsniu:

951 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimą Lietuvos Respublikos rinkai neužsiregistravus teisės aktų nustatyta tvarka

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 1001 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1001 straipsniu:

1001 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintų gaminių ir draudžiamų pateikti rinkai vienkartinių plastikinių gaminių pateikimą Lietuvos Respublikos rinkai

Iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintų gaminių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių ausų krapštukų pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių stalo įrankių pateikimas  Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių lėkščių pateikimas  Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių šiaudelių pateikimas  Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 9 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių gėrimų maišiklių pateikimas  Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 11 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių prie oro balionėlių tvirtinamų ir jiems laikyti skirtų lazdelių, jų detalių pateikimas  Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 13 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių gėrimų indelių, jų kamštelių ir dangtelių, iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas  Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 15 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinės gėrimų taros, jų kamštelių ir dangtelių, iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas  Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 17 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinės maisto taros, su dangteliais ar be jų, iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas  Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 19 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Nustatytų reikalavimų neatitinkančios trijų litrų ir mažesnės talpos gėrimų taros su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais pateikimas  Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 21 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.“

 

5 straipsnis. 102 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 102 straipsnį 7 dalimi:

Įstatymuose numatytos pareigos organizuoti atliekų ir šiukšlių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai tabako gaminius su filtrais ir (ar) filtrus, parduodamus naudoti kartu su tabako gaminiais, išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą, nevykdymas užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki keturiolikos tūkstančių eurų.“

2. Papildyti 102 straipsnį nauja 7 dalimi:

Įstatymuose numatytos pareigos organizuoti atliekų ir šiukšlių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai tabako gaminius su filtrais ir (ar) filtrus, parduodamus naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnąsias servetėles ir (ar) oro balionėlius, žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą, nevykdymas užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki keturiolikos tūkstančių eurų.“

3. Papildyti 102 straipsnį 8 dalimi:

„Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo keturiolikos tūkstančių iki dvidešimt trijų tūkstančių eurų.

 

6 straipsnis. 108 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 108 straipsnį 3 dalimi:

Įstatymuose numatytos pareigos organizuoti atliekų ir šiukšlių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius (be papildomo paruošimo suvartoti skirto maisto tarą, lanksčius pakelius ir vyniojamojo popieriaus pakuotes, ne didesnę kaip trijų litrų talpos gėrimų tarą, gėrimų indelius, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, lengvuosius plastikinius pirkinių maišelius), išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą, nevykdymas užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki keturiolikos tūkstančių eurų.“

2. Papildyti 108 straipsnį 4 dalimi:

„Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo keturiolikos tūkstančių iki dvidešimt trijų tūkstančių eurų.

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 1281 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1281 straipsniu:

1281 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už nustatyta tvarka nepaženklintų vienkartinių plastikinių gaminių (higieninių paketų (įklotų), tamponų, tamponų aplikatorių, drėgnųjų servetėlių, tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gėrimų indelių) pateikimą Lietuvos Respublikos rinkai

Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintų vienkartinių plastikinių gaminių (higieninių paketų (įklotų), tamponų, tamponų aplikatorių, drėgnųjų servetėlių, tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gėrimų indelių) pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

8 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Papildyti priedą 111 punktu:

111. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo.“

2. Papildyti priedą 13 punktu:

13. 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2151, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 6 straipsnis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

2Šio Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis, 3 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

3Šio Įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 1001 straipsnio 20 ir 21 dalys įsigalioja 2024 m. liepos 3 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas