Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimO Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Vidaus reikalų ministras