Projektas XIIIP-2346(2)

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 589 straipsnio 39 punktą.

 

2    straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas