Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603  107 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. d. Nr.
Vilnius

 

1 straipsnis. 107 straipsnio pakeitimas

Papildyti 107 straipsnio 3 dalį nauju 1 punktu ir jį išdėstyti taip:

1) Dienpinigiai turi būti išmokami bankiniu pavedimu.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2020 m. birželio 31 d.

priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai

Simonas Gentvilas

Gintaras Vaičekauskas

Eugenijus Gentvilas

Viktorija Čmilytė- Nielsen

Andrius Bagdonas (pasirašė 2021-04-15)