Projektas

 

Lietuvos Respublikos

ūkininko ūkio įstatymo NR. VIII-1159 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. xiv-1796 2 straipsnio pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Ūkininko sodybos pastatų, kurių statybai kaimo plėtros žemėtvarkos projektai parengti (ar pradėti rengti) arba statybą leidžiantys dokumentai išduoti (ar prašymai statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikti), arba šie pastatai pradėti statyti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, statybai taikomas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nustatytas teisinis reguliavimas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                       Aistė Gedvilienė

Aidas Gedvilas

Justinas Urbanavičius

Petras Gražulis

Ligita Girskienė

Romualdas Vaitkus

Kasparas Adomaitis

Viktoras Pranckietis