Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL PRITARIMO ATLEISTI ŽYDRŪNĄ BARTKŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ

 

 

2023 m.             d. Nr. XIV-

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2023 m. kovo 22 d. dekretą Nr. 1K- 1268 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Žydrūno Bartkaus atleidimui iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų“, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

P r i t a r t i Žydrūno Bartkaus atleidimui iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų, pasibaigus kadencijai.

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas