Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2023 m.                d. Nr. 

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 6 punktu:

6) vasario 17-oji – Nacionalinė emancipacijos diena;“.

2.   Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 6–77 punktus laikyti atitinkamai 7–78 punktais.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo narė                                                     Viktorija Čmilytė-Nielsen