Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                             d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti pridedamus:

1.1. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos nuostatus;

1.2. Šiaulių dailės mokyklos nuostatus;

1.3. Šiaulių Dainų muzikos mokyklos nuostatus;

1.4. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro nuostatus;

1.5. Šiaulių jaunųjų turistų centro nuostatus;

1.6. Šiaulių menų mokyklos nuostatus;

1.7. Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos nuostatus;

1.8. Šiaulių techninės kūrybos centro nuostatus.

2.   Įgalioti Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų direktorius pasirašyti nuostatus, patvirtintus šio sprendimo 1 punktu, ir įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3.    Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. T-344 „Dėl Šiaulių neformaliojo vaikų švietimo mokyklų nuostatų patvirtinimo“;

3.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-491 „Dėl Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Jojimo skyriaus (žirgyno) buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“;

3.3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. T-401 „Dėl Šiaulių menų mokyklos nuostatų patvirtinimo“;

3.4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. T-402 „Dėl Šiaulių jaunųjų technikų centro buveinės adreso pakeitimo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“.

4.    Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale dienos.

 

 

Savivaldybės meras