Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

STATUTAS

 

dėl lietuvos respublikos seimo statuto NR. I-399

 

89 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

PROJEKTAS

 

 

 

2017 m.                        d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 89 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti  89 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

8. Rengiant ir tvirtinant Seimo posėdžių darbotvarkes į jas gali būti įrašomi ne tik Seimo sesijos darbų programoje esantys, bet ir kiti projektai.“

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

Teikia: Seimo narys                                                                 Jurgis Razma