Pastaba. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas, bet Respublikos Prezidento nepasirašytas.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PASLAUGŲ ĮSTATYMO NR. XI-570 3 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. XIII-254

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 priedo pakeitimas

Pakeisti 3 priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 48 straipsnyje ir 51 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodyti dokumentai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė