Projektas

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO nR. t3-97 „dėl Laisvos VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NEŠEIKIŲ K., bALBIERIŠKIO SEN., PRIENŲ R. SAV., PRIPAŽINIMO BŪTINU VISUOMENĖS POREIKIAMS IR JO ĮTRAUKIMO Į NEPRIVATIZUOTINŲ SKLYPŲ SĄRAŠĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2015 m. gruodžio 15 d. Nr. (1.3)-T1-284

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 48 straipsnio 2 dalimi, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. T3-97 „Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Nešeikių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras