Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO NR. XIII-19 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ PIRMININKŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo  d. Nr. XIII-

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

1 straipsnis.

Pakeisti nutarimo 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis.

1. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas turi 6 pavaduotojus.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja Seimo narę Rasą Budbergytę.

3. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja Seimo narę Rūtą Miliūtę.

4. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Seimo narį Žygimantą Pavilionį.

5. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Seimo narį Mindaugą Puidoką.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

teikia: Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                 Rima Baškienė