ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.               d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į Šiaurės Lietuvos kolegijos 2023-04-25 raštą Nr. SD-99 „Dėl NVO „Šiaurės Lietuvos kolegijos“ atstovo delegavimo į Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisiją“ (reg. 2023-04-26 Nr. SPG-1045), VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro 2023-04-28 raštą Nr. S-169 „Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisiją“ (reg. 2023-05-02, Nr. SPG-1084), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 2023-04-28 raštą Nr. 6SD-3932 „Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisiją“ (reg. 2023-05-02 Nr. SPG-1086), LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos 2023-05-04 raštą „Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisiją“ (reg. 2023-05-05 Nr. SPG-1125), Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorės 2023-05-08 raštą „Sutikimas dėl dalyvavimo Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisijoje“ (reg. 2023-05-08 Nr. SPG-1142) ir Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjo 2023-04-27 raštą „Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisiją“ (reg. 2023-05-08 Nr. SPG-1143), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023–2027 metų kadencijos laikotarpiui tokią Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisiją:

1.1. Justinas Švėgžda – Šiaulių miesto savivaldybės vicemeras (komisijos pirmininkas);

1.2. Ramutė Pilypienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja (pirmininko pavaduotoja);

1.3. Vaidotė Vitkauskienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė (sekretorė);

1.4. Lina Augytė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);

1.5. Asta Jaseliūnienė – VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro direktorė;

1.6. Gintarė Lukaitė-Cekavičė – LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos atstovė;

1.7. Dainora Samčenkienė – NVO Šiaurės Lietuvos kolegijos atstovė;

1.8. Jekaterina Steponavičienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.9. Vida Šalnienė – Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;

1.10. Jovita Vičienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras