Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL VIDAUS AUDITO TARNYBOS PASKYRIMO

 

2022 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 9 straipsnio 4 punktu, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskirti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Vidaus audito skyrių atlikti vidaus auditą Seimui atskaitingose institucijose, kuriose vidaus audito tarnyba nėra įsteigta.

 

2 straipsnis.

Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

3 straipsnis.

Pavesti Lietuvos Respublikos Seimo valdybai ir Lietuvos Respublikos Seimo kancleriui iki 2023 m. gruodžio 31 d. priimti šio nutarimo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

Audito komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                                         Zigmantas Balčytis