Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. BIRŽELIO 19 D. NUTARIMO NR. 721 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO NUOSTATŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ

REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 39 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatus (pridedama).“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 dieną.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     

 

 

Aplinkos ministras