LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2023 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO APDOVANOJIMO – ALEKSANDRO STULGINSKIO ŽVAIGŽDĖS PASKYRIMO

 

2023 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo 6 straipsniu ir Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos 2023 m. kovo 10 d. protokoliniu sprendimu Nr. 909-P-1, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskirti Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę:

1) Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Česlovui Juršėnui;

2) Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkui Ruslanui Stefančukui (Ruslan Stefanchuk).

 

2 straipsnis.

Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Česlovui Juršėnui ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkui Ruslanui Stefančukui įteikti 2023 m. gegužės 16 d.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos vardu

Antanas Vinkus