Projektas Nr. XIIP-3530

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-730 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) olimpinių žaidynių čempionai, parolimpinių žaidynių čempionai, kurčiųjų žaidynių čempionai (aukso medalio laimėtojai);“.

2. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) olimpinių žaidynių prizininkai, parolimpinių žaidynių prizininkai, kurčiųjų žaidynių prizininkai (sidabro, bronzos medalių laimėtojai), olimpinių sporto šakų pasaulio čempionai, į parolimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos sporto šakos rungties pasaulio čempionai (aukso medalio laimėtojai);“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas