Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJOS

2024 M. KOVO 13 D. IŠVADOS NR. 250-I-3

 

2024 m.              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Pritarti Seimo Peticijų komisijos 2024 m. kovo 13 d. išvadai Nr. 250-I-3 netenkinti pareiškėjo siūlymo pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.427 straipsnio 3 dalį arba papildyti šį straipsnį 4 dalimi.

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikia

Peticijų komisijos pirmininkas                                                            Edmundas Pupinis