LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMo NR. VIII-2043 

2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu  įstatymas

 

2022 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

 

Papildyti 2 straipsnį 191  dalimi ir ją išdėstyti taip:

 

191. Elektrinis paspirtukas – elektra varoma dviratė motorinė transporto priemonė skirta važiuoti vienam asmeniui, kurios galia neviršija 500 vatų ir projektinis greitis ne didesnis nei 20 km/h.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 181 straipsniu

 

Papildyti Įstatymo ketvirtąjį skirsnį 181 straipsniu:

 

181 straipsnis. Reikalavimai elektrinių paspirtukų vairuotojams

 

1. Važiuoti važiuojamąja kelio dalimi, specialiai pritaikytais keliais ar dviračių takais  paspirtuku leidžiama važiuoti asmenims ne jaunesniems nei 16 metų, o išklausiusiems Švietimo mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims.

2. Leidžiama važiuoti tik su veikiantį stabdį, baltos spalvos priekyje ir raudonos spalvos gale žibintus turinčiu paspirtuku. Važiuoti elektriniu paspirtuku leidžiama tik su įjungtu priekiniu ir galiniu žibintais. Elektriniu paspirtuku važiuojantis asmuo privalo dėvėti galvą dengiantį šalmą, o tamsiu paros metu ir liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

3. Elektriniu paspirtuku leidžiama važiuoti kelio dalimi ne toliau nei 0,5 metro nuo kelkraščio, dviračių ir specialiai elektriniams paspirtukams pritaikytais takais.

4. Elektrinių paspirtukų vairuotojams draudžiama:

a) važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais

b) važiuoti šaligatviais ir pėsčiųjų takais

c) važiuoti per perėjas

d) vežti keleivius

e) kirsti kelią tam nepritaikytose vietose

5.  Kiti reikalavimai elektrinių paspirtukų vairuotojams nustatyti KET.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo nariai

 

 

1.   Julius Sabatauskas

2.   Algirdas Stončaitis

3.   Andrius Kupčinskas

4.   Romualdas Vaitkus

5.   Vytautas Gapšys

6.   Agnė Širinskienė

7.   Rasa Budbergytė

8.   Algirdas Sysas

9.   Orinta Leiputė

10. Linas Jonauskas