Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-4894

 

2013 m.                      d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999,
Nr.
5-97; 2000, Nr. 86-2617; 2004, Nr. 165-6025) 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. SV-S-139 1 dalies 8 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nepritarti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-4894 (toliau – Įstatymo projektas Nr. XIP-4894) dėl priežasčių, nurodytų Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2012 m. spalio 17 d. išvadoje Nr. XIP-4894 ir Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos 2012 m. spalio 29 d. išvadoje Nr. XIP-4894, susijusių su galimu Įstatymo projekto Nr. XIP-4894 prieštaravimu 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 7 tomas, p. 132) 1 straipsnio 9 daliai.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Ūkio ministras