Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. VASARIO 15 D.

NUTARIMO NR. 196 „DĖL 2012 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS

BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS“

PAKEITIMO

 

2012 m.                                   d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 196 „Dėl 2012 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ (Žin., 2012, Nr. 25-1162, Nr. 50-2482, Nr. 57-2863, Nr. 80-4177, Nr. 83-4373, Nr. 88-4596) ir išdėstyti priedo „2012 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas“ II skyriaus „Ministerijos“ poskyrį „13.900.0091 Krašto apsaugos ministerija“ taip:

 

„01 01

Sausumos pajėgos

 

216 730

 

213 725

 

118 941

 

3 005

 

 

 

 

01 02

Karinės oro  pajėgos

 

109 872

 

96 339

 

36 624

 

13 533

 

 

 

 

01 03

Karinės jūrų  pajėgos

 

72 046

 

37 743

 

18 777

 

34 303

 

 

 

 

01 04

Logistikos programa

 

136 328

 

114 897

 

49 479

21 431

 

 

 

 

01 05

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimo  programa

 

94 516

 

88 922

36 853

 

5 594

 

 

 

 

01 06

Specialiųjų operacijų pajėgos

 

30 963

 

28 956

 

15 492

 

2 007

 

 

 

 

02 01

Centralizuotos tarnybos

 

71 941

62 651

34 845

 

9 290

 

 

 

02 02

Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

 

80 888

80 691

 

25 922

197

 

 

 

03 01

Karinių operacijų programa

 

56 867

 

56 827

 

8 788

 

40

 

 

 

Iš viso                                                   870 151       780 751       345 721     89 400“

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

 

Finansų ministras