Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR KORĖJOS RESPUBLIKOS PAGRINDŲ SUSITARIMĄ

 

 

 

201   m.                       d. Nr.  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1948) 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Kreiptis į Respublikos Prezidentą su prašymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 2 punktu ir 138 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimą, priimtą 2010 m. gegužės 10 d. Briuselyje.

 

Ministras Pirmininkas                                                 

 

Užsienio reikalų ministras