Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMO DĖL BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS, ŠVIETIMO, AUKŠTOJO MOKSLO, MOKSLO IR SPORTO SRITYSE PATVIRTINIMO

 

 

2011 m.                         d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1948; 2005, Nr. 88-3295) 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti 2010 m. lapkričio 18 d. Briuselyje pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, aukštojo mokslo, mokslo ir sporto srityse.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                       

 

 

 

Užsienio reikalų ministras