Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2000 m.                 d. Nr.

Vilnius   

(Žin., 1997, Nr. 67-1672; 1998, Nr. 61-1733)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas ir pakeitimas.

Papildyti 1 straipsnį nauju 20 punktu, buvusius 20 – 26 punktus laikyti atitinkamai 21 – 27 punktais straipsnį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Atmintinos dienos

Nustatyti šias atmintinas dienas:

1) sausio 1-oji - Lietuvos vėliavos diena;

2) sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena;

3) kovo 4-oji - Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena;

4) kovo 20-oji - Žemės diena;

5) gegužės 1-oji - Tarptautinė darbininkų diena;

6) gegužės 7-oji - Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena;

7) gegužės ketvirtasis sekmadienis - Partizanų diena;

8) birželio 1-oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena;

9) birželio pirmasis sekmadienis - Tėvo diena;

10) birželio 14-oji - Gedulo ir vilties diena;

11) birželio 15-oji - Okupacijos ir genocido diena;

12) birželio 23-ioji - Birželio sukilimo diena;

13) birželio 24-oji - Rasos (Joninių) diena;

14) liepos 15-oji - Žalgirio mūšio diena;

15) liepos paskutinysis sekmadienis - Jūros diena;

16) rugpjūčio 15-oji - Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena);

17) rugpjūčio 23-ioji - Juodojo kaspino diena;

18) rugsėjo 1-oji - Laisvės diena;

19) rugsėjo 8-oji - Šilinės (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena;

20) rugsėjo 22-oji - Baltų vienybės diena;

21) rugsėjo 23-ioji - Lietuvos žydų genocido diena;

22) spalio 5-oji - Tarptautinė mokytojų diena;

23) spalio 25-oji - Konstitucijos diena;

24) lapkričio 2-oji - Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena;

25) lapkričio 23-ioji - Lietuvos karių diena;

26) lapkričio 30-oji - Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena;

27) gruodžio 10-oji - Tarptautinė žmogaus teisių diena.”

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Projektą teikia: Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas               2000 04 17