Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

NUTARIMAS

 

 

1999 m. gegužės….d. Nr.

Vilnius

 

 

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 1998 m.VEIKLOS ATASKAITOS

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, išklausęs Lietuvos mokslo tarybos 1998 m. veiklos ataskaitą, kurią padarė Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Leonas Kadžiulis, ir susipažinęs  su  Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto išvada svarstomu klausimu,  n u t a r i a :

 

1 straipsnis

Pritarti Lietuvos mokslo tarybos 1998 m. veiklos ataskaitai.

 

2 straipsnis

Pasiūlyti Lietuvos mokslo tarybai iki 1999 m. gruodžio 1 d. pateikti Seimui patikslintas Lietuvos mokslo ir studijų plėtros strategines nuostatas.

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS

 

 

 

 

 

Teikia Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas