Projektas priėmimui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS KARIŲ DALYVAVIMO NATO VADOVAUJAMOJE HUMANITARINĖJE OPERACIJOJE  ALBANIJOS RESPUBLIKOJE

 

1999 m.        mėn.    d.  Nr. 

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos kariuomenės vienetų  dalyvavimo tarptautinėse operacijose  ir pratybose, taip pat tarptautinių pratybų rengimo Lietuvos teritorijoje įstatymo (Žin., 1994, Nr.58-1133; 1998, Nr. 17-399) 5 straipsnio 1 dalimi ir 7 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

 

Leisti Krašto apsaugos ministerijai  pasiųsti 1999 m. balandžio - 2000 m. sausio mėnesiais iki 15 Lietuvos karių dalyvauti NATO vadovaujamoje humanitarinėje operacijoje Albanijos Respublikoje.

 

2 straipsnis.

 

Karių dalyvavimą humanitarinėje operacijoje finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Krašto apsaugos ministerijai skirtų lėšų.

 

3 straipsnis.

 

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS

 

 

 

 

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas                   A.J.Katkus