Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL NACIONALINIO SAUGUMO SISTEMOS PLĖTRAI

REIKALINGŲ ĮSTATYMŲ SĄRAŠO

 

1999 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo (Žin., 1997, Nr.2 -16) 4 straipsnio 2 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti nacionalinio saugumo sistemos plėtrai reikalingų įstatymų sąrašą:

1) Visuotinės gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas;

2) Karių materialinės atsakomybės įstatymas;

3) Tarnybos Lietuvos Respublikos policijoje įstatymas;

4) Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas;

5) Nepaprastosios padėties įstatymas;

6) Karo padėties įstatymas;

7) Šaulių sąjungos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas;

8) Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas;

9) Operatyvinės veiklos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas;

10) Karo prievolės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas;

11) Valstybės paslapčių ir tarnybos paslapčių bei jų apsaugos įstatymas;

12) Žvalgybos ir kontržvalgybos įstatymas;

13) Kariuomenės drausmės statuto patvirtinimo įstatymas;

14)       Ginklo naudojimo krašto apsaugos institucijose įstatymas;

15) Tarnybos Pasienio policijoje įstatymas;

16) Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas;

17) Poligrafo naudojimo įstatymas.            

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Vyriausybei parengti ir pateikti Seimui 1 straipsnyje nurodytų įstatymų projektus.

 

3 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS

 

NSGK pirmininkas                                                                             A.J.Katkus