Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO

321/3 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

 

 

1998 m.           d.  Nr.

 

Vilnius

 

 

(Žin., 1961, Nr. 18 - 147; 1994, Nr. 60 - 1182)

 

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 321/3 straipsniu

Papildyti Kodeksą 321/3 straipsniu:

"321/3 straipsnis. Viešojo pirkimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymu nustatytos pirkimo būdo parinkimo tvarkos pažeidimas ar neteisėtas tiekėjo (rangovo) parinkimas, jei dėl to padaryta didelė materialinė žala valstybei ar įmonei -

baudžiamas laisvės atėmimu iki dvejų metų arba bauda."

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS