Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 38 STRAIPSNIO

papildymo ir pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

 

2013  m.                        d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 33-1014)

 

 

1 straipsnis. 38 straipsnio papildymas ir pakeitimas

Papildyti ir pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

,,38 straipsnis

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.

Šeima sukuriama sudarius santuoką.

Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.

Šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės. Valstybė saugo ir globoja santuoką, šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.

Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.

Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.

Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia

 

Seimo nariai:

 

1. Rimantas Jonas Dagys

2. Rima Baškienė

3. Rita Tamašunienė

4. Algimantas Dumbrava

5. Kęstutis Bartkevičius

6. Jolita Vaickienė

7. Vytautas Kamblevičius

8. Petras Gražulis

9. Vanda Kravčionok

10. Jaroslav Narkevič

11. Irina Rozova

12. Michal Mackevič

13. Leonard Talmont

14. Aurelija Stancikienė

15. Valdas Vasiliauskas

16. Jonas Varkala

17. Povilas Urbšys

18. Remigijus Ačas

19. Mečislovas Zasčiurinskas

20. Valentinas Bukauskas

21. Remigijus Žemaitaitis

22. Petras Čimbaras

23. Petras Narkevičius

24. Larisa Dmitrijeva

25. Sergej Dmitrijev

26. Sergej Ursul

27. Valerijus Simulik

28. Edvardas Žakaris

29. Gediminas Jakavonis

30. Jonas Kondrotas

31. Vilija Filipovičienė

32. Zita Žvikienė

33. Raimundas Paliukas

34. Darius Ulickas

35. Ričardas Sargūnas

36. Aleksandras Zeltinis

37. Arvydas Mockus (atšaukė parašą 2013-11-26)

38. Audronė Pitrėnienė

39. Dangutė Mikutienė

40. Kęstas Komskis

41. Zbignev Jedinskij

42. Bronius Bradauskas

43. Bronius Pauža

44. Albinas Mitrulevičius

45. Valentinas Stundys

46. Audronius Ažubalis

47. Andrius Kubilius

48. Rasa Juknevičienė

49. Vytautas Juozapaitis

50. Arimantas Dumčius

51. Stasys Šedbaras

52. Sergejus Jovaiša

53. Kazys Starkevičius

54. Rytas Kupčinskas

55. Vida Marija Čigriejienė

56. Kazimieras Kuzminskas

57. Antanas Matulas

58. Pranas Žeimys

59. Mantas Adomėnas

60. Algis Strelčiūnas

61. Vincė Vaidevutė Margevičienė

62. Donatas Jankauskas

63. Vitalijus Gailius

64. Paulius Saudargas

65. Arvydas Vidžiūnas

66. Vilija Aleknaitė Abramikienė

67. Edmundas Jonyla

68. Kristina Miškinienė

69. Alma Monkauskaitė

70. Povilas Gylys

71. Virginija Baltraitienė

72. Viktoras Fiodorovas

73. Valdas Skarbalius

74. Vytautas Saulis

75. Algimantas Salamakinas

76. Kazys Grybauskas

77. Liutautas Kazlavickas

78. Gintautas Mikolaitis

79. Andrius Palionis

80. Juzef Kvetkovskij

81. Raminta Popovienė

82. Milda Petrauskienė

83. Domas Petrulis

84. Arūnas Dudėnas

85. Irena Degutienė

86. Jurgis Razma

87. Kęstutis Masiulis

88. Dainius Kreivys

89. Arvydas Anušauskas

90. Agnė Bilotaitė

91. Mindaugas Bastys

92. Vytautas Gapšys

93. Kęstutis Daukšys

94. Algirdas Patackas

95. Raimundas Markauksas

96. Darius Petrošius

97. Antanas Nesteckis

98. Naglis Puteikis

99. Valentinas Mazuronis

100. Loreta Graužinienė

101. Dalia Teišerskytė

102. Eugenijus Gentvilas

103. Egidijus Vareikis

104. Artūras Skardžius

105. Vitalija Vonžutaitė

106. Viktoras Uspaskich

107. Emanuelis Zingeris

108. Šarūnas Birutis