Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 135, 142 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1311 STRAIPSNIU

 

ĮSTATYMAS

 

2013 m.                      d. Nr.

 

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741, 2008, Nr. 59-2200, Nr. 73-2796, 2009, Nr. 77-3168,

 

2011, Nr. 81-3959)

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 1311 straipsniu

 

Papildyti Kodeksą 1311 straipsniu:

 

1311 straipsnis. Gyvybės atėmimas vaikui prenatalinėje fazėje

 

1. Tas, kas atėmė gyvybę vaikui prenatalinėje fazėje, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką neatsako vaiko motina, taip pat gydytojas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka atlikęs nėštumo nutraukimo (aborto) operaciją.”

 

2 straipsnis. 135 straipsnio papildymas 3 ir 4 dalimis

 

Papildyti 135 straipsnį 3 ir 4 dalimis:

 

3. Tas, kas sunkiai sužalojo ar susargdino vaiką prenatalinėje fazėje, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

4. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytas veikas neatsako motina dėl nėštumo nulemtos būsenos sunkiai sužalojusi ar susargdinusi savo negimusį vaiką, taip pat gydytojas, kai vaisiaus sunkus sveikatos sutrikdymas yra pasekmė gydomųjų veiksmų, būtinų išvengti pavojaus, gręsiančio nėščios moters arba vaisiaus sveikatai ir gyvybei.”

 

3 straipsnis. 142 straipsnio 1 dalies pakeitimas

 

Pakeisti 142 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

1. Gydytojas, turintis teisę daryti nėštumo nutraukimo (aborto) operacijas, padaręs abortą pacientės prašymu, jeigu tai padaryta ne įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.”

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia Seimo nariai:

 

Zbignev Jedinskij

 

Leonard Talmont

 

Rita Tamašunienė

 

Jaroslav Narkevič

 

Vanda Kravčionok

 

Juzef Kvetkovskij

 

Kęstutis Daukšys

 

Michal Mackevič

 

Algirdas Patackas