Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2018 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO METAIS

 

 

2012 m.                   d. Nr. XI-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2018 metais bus minimos Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo akto šimtosios metinės;

pabrėždamas, kad 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos paskelbtas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas žymi išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį ir pradeda Lietuvos kaip nepriklausomos ir demokratinės valstybės istoriją;

suvokdamas Akto paskelbimo ir paskesnių įvykių 1918–1920 m. ypatingą reikšmę Lietuvos valstybingumui;

vertindamas atkurtos Lietuvos valstybės reikšmę ir indėlį į Europos civilizacijos plėtotę, n u t a r i a :

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2018 metus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais.

 

2 straipsnis.

Paraginti visas valstybės valdžios institucijas 2012–2018 m. ypatingą dėmesį skirti visuomenės valstybinei savivokai ir pilietinei atsakomybei ugdyti.

 

3 straipsnis.

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei kartu su Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir atmintinų datų paminėjimo komisija ir kitomis valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis parengti pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo valstybinės programos (toliau – Programa) metmenis ne vėliau kaip iki 2012 m. spalio 1 d. ir sudaryti koordinacinę Programos įgyvendinimo grupę.

 

4 straipsnis.

1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei kartu su savivaldybėmis užtikrinti deramą Programos finansavimą.

2. Siūlyti Lietuvos Respublikos savivaldybėms, bendruomenėms, visoms institucijoms, organizacijoms ir piliečiams dalyvauti Programos projektuose.

3. Siūlyti visoms valstybės institucijoms Programą kaip ilgalaikę ir prioritetinę įtraukti į veiklos planus.

 

 

Seimo PirmininkAS

 

Teikia:

 

 

Seimo narys                                                                                                 Valentinas Stundys