Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

2010 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO

TEISĖJO PASKYRIMO

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 10 punktu, 103 straipsniu, Lietuvos Respublikos  Konstitucinio Teismo įstatymo 4 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidentės teikimą,

n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskirti Egidijų BIELIŪNĄ Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju devyneriems metams.

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKĖ