projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJOS VAKARŲ EUROPOS SĄJUNGOS ASAMBLĖJOJE

 

2008 m. gruodžio  d. Nr. XI-
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Seimo statuto 81 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1 straipsnis.

Sudaryti šią Lietuvos Respublikos Seimo delegaciją Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjoje:

1)   Algirdas BUTKEVIČIUS;

2)   Kęstutis MASIULIS;

3)   Aleksandr SACHARUK;

4)   Artūras ZUOKAS.

 

2 straipsnis.

Paskirti Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjoje narių pavaduotojais Seimo narius:

1) Virginija BALTRAITIENĖ;

2) Kęstutis GLAVECKAS;

3) Andrius MAZURONIS;

4) Aurelija STANCIKIENĖ.

 

3 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                                                              

 

 

teikia:

Irena Degutienė

2008-12-04