projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS DĖL SUTIKIMO PATRAUKTI BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SEIMO NARIUS V. GAPŠĮ IR V. USPASKICHĄ SUDARYMO

 

2008 m. lapkričio   d. Nr.
Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, išklausęs generalinio prokuroro pranešimą ir vadovaudamasis Seimo statuto 23 ir 71 straipsniais, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narius Vytautą GAPŠĮ ir Viktorą USPASKICHĄ.

 

2 straipsnis.

Komisiją sudaryti iš 11 Seimo narių:

1) Vaidotas BACEVIČIUS;

2) Rima BAŠKIENĖ;

3) Stanislovas GIEDRAITIS;

4) Egidijus KLUMBYS;

5) Dalia KUODYTĖ;

6) Kęstutis MASIULIS;

7) Artūras MELIANAS;

8Dangutė MIKUTIENĖ;

9) Rimantas SINKEVIČIUS ;

10) Stasys ŠEDBARAS;

11) Mantas VARAŠKA .

 

3 straipsnis.

1. Komisijos pirmininku paskirti .....................

2. Pavesti Komisijai tyrimą atlikti iki 2008 m. .............d.

 

 

 

 

4 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia: Seimo Pirmininko pavaduotojas

A. Kašėta