projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS DĖL SUTIKIMO PATRAUKTI BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SEIMO NARĮ V.MUNTIANĄ SUDARYMO

 

2008 m. birželio   d. Nr.
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, išklausęs generalinio prokuroro pranešimą ir vadovaudamasis Seimo statuto 23 ir 71 straipsniais, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl sutikimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį Viktorą MUNTIANĄ.

 

2 straipsnis.

Komisiją sudaryti iš 13 Seimo narių:

1) Andrius BARANAUSKAS;

2) Vytautas ČEPAS;

3) Loreta GRAUŽINIENĖ;

4) Vytautas KAMBLEVIČIUS;

5) Skirmantas PABEDINSKAS;

6) Jonas PINSKUS;

7) Edmundas PUPINIS;

8) Alvydas RAMANAUSKAS;

9) Jurgis RAZMA;

10) Rimantas REMEIKA;

11) Algimantas SALAMAKINAS;

12) Gintaras ŠILEIKIS;

13) Vidmantas ŽIEMELIS.

 

3 straipsnis.

1. Komisijos pirmininku paskirti Vidmantą ŽIEMELĮ.

2. Pavesti Komisijai tyrimą atlikti iki 2008 m. birželio 30 d.

 

 

4 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia: Seimo Pirmininkas Č.Juršėnas