Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR MAROKO KARALYSTĖS EUROPOS IR VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO ŠALIŲ SUSITARIMO DĖL SUSISIEKIMO ORU

RATIFIKAVIMO

 

 

2007 m.                                   d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Susitarimo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2007 m. rugsėjo 17 d. dekretą Nr. 1K-1111, ratifikuoja 2006 m. gruodžio 12 d. Briuselyje pasirašytą Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą dėl susisiekimo oru.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

 

 

 

Teikia:

 

 

 

URK pirmininkas Justinas Karosas

2007-11-07