Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS KONVENCIJOS DĖL KORUPCIJOS RATIFIKAVIMO

ĮSTATYMAS

 

 

 

 

2002 m.                                                d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2002 m. sausio 3 d. dekretą “Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Baudžiamosios teisės konvenciją dėl korupcijos”, ratifikuoja su pareiškimu Baudžiamosios teisės konvenciją dėl korupcijos, pasirašytą 1999 m. sausio 27 d. Strasbūre.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas

Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad, remiantis Konvencijos 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos centrinėmis įstaigomis yra skiriamos Teisingumo ministerija ir Generalinė prokuratūra.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS