Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLICIJOS ĮSTATYMO 81 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2001 m.           d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 2-22; 2000, Nr. 109-3478; 2001, Nr. 60-2139)

 

1 straipsnis. 81 straipsnio pakeitimas

81 straipsnyje vietoj žodžių „reorganizavimą” įrašyti žodžius „pertvarkymą”, vietoj žodžių ir skaičių “2002 m. sausio 1 d.” įrašyti žodžius ir skaičius “2002 m. liepos 1 d.” ir jį išdėstyti taip:

81 straipsnis. Mokesčių policijos departamentas prie Vidaus reikalų

ministerijos

Iki atskiro įstatymo, reglamentuojančio Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pertvarkymą, teisinį statusą bei veiklos pagrindus, įsigaliojimo, tačiau ne ilgiau kaip iki 2002 m. liepos 1 d., Mokesčių policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos vadovauja šio departamento vyriausiasis komisaras. Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bei šio departamento padalinių pareigūnai iki atskiro įstatymo, reglamentuojančio Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pertvarkymą, teisinį statusą bei veiklos pagrindus, įsigaliojimo, tačiau ne ilgiau kaip iki 2002 m. liepos 1 d., turi visas policijos pareigūnų pareigas ir teises, nustatytas Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatyme.”

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS