Projektas-2

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 1521, 1522, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 246 straipsniais IR 153, 1652, 224, 2591, 268, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo

ĮSTATYMAS

 

2001 m.                         Nr.

Vilnius

 

(Žin., : 1985, Nr. 1-1, Nr. 33-370, 1990, Nr. 36-862, 1992, Nr. 21-610, 1994, Nr. 58-1132, 1996, Nr. 18-460; 1997, Nr. 21-448; 2000, Nr. 22-552; Nr. 32-888, Nr. 41-1164, Nr. 54-1557, 1558, Nr. 56-1645, Nr. 64-1913, Nr.81-2443, Nr. 89-2745, Nr. 92-2781, 2884, Nr. 113-3610; 2001, Nr. 25-826, Nr. 39-1328)

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 1521 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1521 straipsniu:

 

1521 straipsnis. Radijo trukdžių leistinų normų pažeidimas

.           Radijo trukdžių leistinų normų pažeidimas -

užtraukia baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų su radioelektroninės aparatūros konfiskavimu arba be konfiskavimo.”

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 1522 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1522 straipsniu:

 

1522 straipsnis. Radioelektroninės aparatūros spinduliuotės charakteristikų leistinų ribų pažeidimas

Radioelektroninės aparatūros spinduliuotės charakteristikų leistinų ribų pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su radioelektroninės aparatūros konfiskavimu arba be konfiskavimo”.

 


3 straipsnis. 153 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 153 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

153 straipsnis. Telekomunikacijų tinklų statybos ir naudojimo taisyklių pažeidimas

Telekomunikacijų tinklų statybos ir naudojimo taisyklių pažeidimas -

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų su radioelektroninės aparatūros ir telekomunikacijų tinklo priemonių konfiskavimu.”

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 1535 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1535 straipsniu:

 

1535 straipsnis. Bendrųjų telekomunikacijų tinklų sujungimo sutarčių sąlygų ar telekomunikacijų tinklų sujungimo tvarkos pažeidimas

Bendrųjų telekomunikacijų tinklų sujungimo sutarčių sąlygų ar telekomunikacijų tinklų sujungimo tvarkos pažeidimas -

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.”

 

5 straipsnis. Kodekso papildymas 1536 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1536 straipsniu:

 

1536 straipsnis. Vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, bokštų, stiebų bendro naudojimo taisyklių pažeidimas

Vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, bokštų, stiebų bendro naudojimo taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.“


6 straipsnis. Kodekso papildymas 1537 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1537 straipsniu:

 

1537 straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų dėl telekomunikacijų tinklų sujungimo ar vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, bokštų ir stiebų bendro naudojimo nevykdymas

Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų dėl telekomunikacijų tinklų sujungimo ar vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, bokštų ir stiebų bendro naudojimo nevykdymas -

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.”

 

7 straipsnis. Kodekso papildymas 1538 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1538 straipsniu:

 

1538 straipsnis. Telekomunikacijų paslaugų kainų ir tarifų aukščiausios ribos nesilaikymas

Telekomunikacijų paslaugų kainų ir tarifų aukščiausios ribos nesilaikymas -

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų su iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimu.”

 

8 straipsnis. Kodekso papildymas 1539 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1539 straipsniu:

 

1539 straipsnis. Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano nesilaikymas ar savavališkas numerių naudojimas

Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano nesilaikymas ar savavališkas numerių naudojimas –

užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų su įrengimų ir iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimu.”

 

9 straipsnis. 1652 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 1652 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

1652 straipsnis. Prekyba be leidimo radioelektronine aparatūra arba prekyba nepatvirtinto pavyzdžio aparatūra, kurios atitiktis nustatyta tvarka neįvertinta”

 

2. Pakeisti 1652 straipsnio  1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

“Prekyba be leidimo radioelektronine aparatūra, kurios veikimas pagrįstas elektromagnetinių bangų spinduliavimu (radijo ir televizijos transliavimo siųstuvai, duomenų ar balso perdavimo radijo stotys, belaidžiai telefonai, aukšto dažnio generatoriai, mažojo nuotolio radijo įrenginiai, antiradarai ir kiti radijo įrenginiai), arba prekyba aparatūra, kurios atitiktis nustatyta tvarka neįvertinta arba nepažymėta nustatytu žymeniu (įskaitant laidines telekomunikacijų priemones) –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki vieno tūkstančio litų.”

 

10 straipsnis. 224 straipsnio pakeitimas

224 straipsnyje skaičius “152, 153, 1652”, vietoj skaičių ir žodžio “1531, 1532, 1533, 1544 straipsniuose” įrašyti skaičius ir žodžius “1531 straipsniuose, 1533 straipsnio antrojoje dalyje, 1544, 1537, 1538 straipsniuose, 1539 straipsnio antrojoje dalyje” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

224 straipsnis. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja šio kodekso 412, 413 straipsniuose, 414 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 415 straipsnio antrojoje dalyje, 43, 431, 432, 433, 434, 435, 44, 441, 442, 45, 50, 501, 502, 503, 505, 506 straipsniuose, 512 straipsnio trečiojoje dalyje, 515 straipsnio trečiojoje dalyje, 518, 519, 531 straipsniuose, 56 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje ir tryliktojoje dalyse, 62 straipsnio trečiojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 876 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 941, 994, 997 straipsniuose, 111 straipsnio aštuntojoje dalyje, 1161 straipsnio pirmojoje dalyje, 1162 straipsnio antrojoje dalyje, 1171, 1192, 1371, 1381, 1531 straipsniuose, 1533 straipsnio antrojoje dalyje, 1534, 1537, 1538 straipsniuose, 1539 straipsnio antrojoje dalyje, 159 straipsnio antrojoje dalyje, 1591 straipsnio antrojoje dalyje, 1592 straipsnio antrojoje dalyje, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniuose, 171 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1711 straipsnio antrojoje dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 1714, 1722, 1723, 1724, 1726, 1727, 17211, 17212, 17214, 17215, 17217, 17219, 17221, 17223, 17224, 17225, 17226, 173 straipsniuose, 1732 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 1733, 1734, 1736, 1737, 1739, 17312, 17313 straipsniuose, 17314 straipsnio aštuntojoje dalyje, 17315 straipsnyje, 17316 straipsnio trečiojoje dalyje, 17317, 17318, 174, 175 straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 180, 181 straipsniuose, 182 straipsnio antrojoje dalyje, 1821 straipsnio antrojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje, 184, 1853, 186, 1861–1866 straipsniuose, 187 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1879, 18710, 1881, 1882, 1884, 1885 straipsniuose, 1886 straipsnio antrojoje dalyje, 1887 straipsnio pirmojoje dalyje, 1888, 1889, 18810, 18811, 18814, 18815 straipsniuose, 1891 straipsnyje – dėl pareigūnų padarytų pažeidimų, 1892 straipsnio antrojoje dalyje, 1893 straipsnio antrojoje dalyje, 1894 straipsnyje, 1895 straipsnio antrojoje dalyje, 1896 straipsnyje, 1897 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1898, 1899, 18910, 18911, 18913, 18914 straipsniuose, 191 straipsnio pirmojoje dalyje, 1921, 1932, 1933, 2011, 202, 2021, 207, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 208, 209 straipsniuose, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 2093 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, septintojoje ir aštuntojoje dalyse, 2094 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 210 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 214 straipsnyje, 2141 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2143, 2146, 2147, 2148, 2149, 21410, 21412, 21413, 21414–21417, 21418, 2151–2153 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“


11 straipsnis.Kodekso papildymas 246  straipsniu

Papildyti Kodeksą 246  straipsniu:

 

246 straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnyba

Ryšių reguliavimo tarnyba nagrinėja šio kodekso 152, 1521, 1522, 153, 1532 straipsniuose, 1533 straipsnio pirmojoje dalyje, 1535, 1536 straipsniuose, 1539 straipsnio pirmojoje dalyje, 1652 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Ryšių reguliavimo tarnybos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę šios tarnybos direktorius ir jo pavaduotojai.”

 

12 straipsnis. 2591 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 1 punkto pakeitimas ir papildymas

1. 2591 straipsnio 1 dalies 1 punkto septintojoje pastraipoje išbraukti skaičius ir žodį “151, 152, 153, 1532, 1533, 1534, 154, 155, 1652 straipsniai,”, papildyti punktą penkiasdešimt aštuntąja pastraipa ir šį punktą išdėstyti taip:

 

1) tam įgalioti:

vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (413, 44, 441, 50, 502, 503, 110 straipsniai, 143 straipsnis – dėl pažeidimų automobilių transporte, 153(1), 160–162, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 17211, 173, 1733, 1736, 1737, 1739, 17313, 17318, 174, 175 straipsniai, 178 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys, 180, 181 straipsniai, 182 straipsnio antroji dalis, 1821 straipsnio antroji dalis, 183 straipsnio trečioji dalis, 184, 185, 1851, 186, 1865 straipsniai, 187 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1874, 188–1882, 1885 straipsniai, 1887 straipsnio pirmoji dalis, 18811, 18815, 1899, 191, 1932, 1933, 202, 207 straipsniai, 210 straipsnio trečioji dalis, 211, 214 straipsniai, 2148 straipsnis – dėl įstatymų uždraustos informacijos ir informacijos apie įstatymų uždraustą ar neteisėtą veiklą skleidimo);

Aplinkos ministerijos organų pareigūnai (45, 49 straipsniai, 512 straipsnio trečioji dalis, 515 straipsnio trečioji dalis, 518, 519 straipsniai, 56 straipsnio septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji ir tryliktoji dalys, 62 straipsnio trečioji, penktoji ir šeštoji dalys, 876 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 162 ir 1899 straipsniai);

Finansų ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (17217, 17315 straipsniai);

Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai (1899 straipsnis);

Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento pareigūnai (1884 straipsnis, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis – dėl išorinės reklamos nekilnojamosiose kultūros vertybėse ir jų teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);

Susisiekimo ministerijos ir jos tam įgalioti asmenys (503 straipsnis – dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo transporte, 111 straipsnio aštuntoji dalis, 1161 straipsnio pirmoji dalis, 1162 straipsnio antroji dalis, 1171, 1192, 1371, 1381 straipsniai, 143 straipsnis – dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų, 185(1) straipsnio antroji dalis);

Sveikatos apsaugos ministerijos organų pareigūnai (442, 186 straipsniai);

Švietimo ir mokslo ministerijos įgalioti pareigūnai (1851 straipsnio antroji dalis, 2149, 215 straipsniai);

Ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (1722, 1726, 17223, 17224, 1899 straipsniai);

Žemės ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (59, 103, 104, 17219, 17221 straipsniai);

Lietuvos archyvų departamento pareigūnai (18810 straipsnis);

Revizijų departamento prie Finansų ministerijos, Tardymo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Revizijų tarnybos arba kitų prie šių ministerijų įsteigtų padalinių revizijų tarnybų pareigūnai (1888 straipsnis);

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (1722, 1726 , 17317 straipsniai);

Valstybės įmonės Valstybės turto fondo administracijos vadovas arba jo įgalioti asmenys (2151–2153 straipsniai);

Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (17312 straipsnis, 1851 straipsnio antroji dalis, 1853 straipsnis, 210 straipsnio pirmoji ir trečioji dalys);

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioti pareigūnai (441 straipsnis);

Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnai (431, 432, 433, 434 straipsniai);

mokesčių policijos pareigūnai (413, 1714, 17214, 17215, 17318 straipsniai, 1886 straipsnio antroji dalis);

Valstybės kontrolės pareigūnai (1932, 1933 straipsniai);

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos pareigūnai (1898 straipsnis);

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos pareigūnai (1734 straipsnis, 17314 straipsnio aštuntoji dalis, 17316 straipsnio trečioji dalis);

Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos organų pareigūnai (163, 1631, 1632, 1639, 16313, 164, 1736 straipsniai - dėl kooperatinėse įmonėse padarytų pažeidimų);

Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (994 straipsnis);

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnai (941, 1899 straipsniai);

Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai (412, 413 straipsniai, 414 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 415 straipsnio antroji dalis);

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnai (21414–21417 straipsniai);

Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnai (518, 531 straipsniai);

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (43 straipsnis, 161 straipsnis – dėl miestų ir gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimo, 162, 163, 1631, 1639, 16313 straipsniai, 1851 straipsnio antroji dalis, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2148 straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnai (997 straipsnis);

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (163, 1631, 1639, 1896 straipsniai, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2148 straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);

Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai (1897 straipsnio ketvirtoji dalis, 18910 straipsnis);

Valstybinės paminklosaugos komisijos kontrolės tarnybos pareigūnai (1889 straipsnis, 2141 straipsnio trečioji dalis – dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);

kultūros įstaigų pareigūnai (214 straipsnio pirmoji dalis, 2147 straipsnis);

muitinės pareigūnai (1714, 1899, 1932, 1933, 208, 209 straipsniai, 2091 straipsnio antroji dalis, 2092 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 2093 straipsnio antroji, trečioji, ketvirtoji, septintoji ir aštuntoji dalys, 2094 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 210 straipsnio pirmoji, antroji ir trečioji dalys);

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijų pareigūnai (158 straipsnis, 159 straipsnio antroji dalis, 1591 straipsnio antroji dalis, 1592 straipsnio antroji dalis, 160 straipsnis, 1891 straipsnis – dėl pareigūnų padarytų pažeidimų, 1892 straipsnio antroji dalis, 1893 straipsnio antroji dalis, 1894, 18913 straipsniai, o 18913 straipsnis – dėl leidimo statyti ar griauti statinius normatyviniuose statybos dokumentuose nustatytos išdavimo tvarkos pažeidimo tik Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai);

valstybinės priešgaisrinės priežiūros organų pareigūnai (186, 1921, 211 straipsniai);

valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnai (435 straipsnis, 515 straipsnio trečioji dalis, 173 straipsnis, 1891 straipsnis – dėl pareigūnų padarytų pažeidimų, 1892 straipsnio antroji dalis, 1893 straipsnio antroji dalis, kai pažeidžiami higienos norminiai ar kiti teisės aktai, reguliuojantys gyventojų radiacinę saugą, 211 straipsnis);

oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų pareigūnai (1732 straipsnio antroji ir trečioji dalys);

valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai (45, 49, 519 straipsniai, 62 straipsnio trečioji, penktoji ir šeštoji dalys, 162 straipsnis, 1895 straipsnio antroji dalis, 2141 straipsnio ketvirtoji dalis – dėl išorinės reklamos saugomose teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);

valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnai (413 straipsnis, 1886 straipsnio antroji dalis);

valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (413 straipsnis, 414 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 1632, 16311, 164 straipsniai, 1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1723, 17211, 17212, 17221 straipsniai, 173, 1736, 1739, 1932, 1933, 211 straipsniai);

žurnalistų etikos inspektorius (2146 straipsnis);

Seimo kontrolieriai (1873 straipsnis);

Seimo laikinosios tyrimo komisijos nariai (1877 straipsnis);

savivaldybės kontrolierius, jo pavaduotojas ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolierius (18812 straipsnis);

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir šios komisijos nariai, miestų, rajonų, apygardų, apylinkių rinkimų komisijų ar referendumo komisijų pirmininkai ir šių komisijų nariai (2071, 2072, 2073, 2074, 2075 straipsniai);

Valstybės saugumo departamento pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis,1876, 1879, 21412, 21413, 21418 straipsniai);

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis);

Lietuvos banko pareigūnai (1724, 1727 straipsniai);

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnai (18814 straipsnis);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų rajonų (miestų) Žemėtvarkos skyrių pareigūnai (45 straipsnis – dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti);

apskričių viršininkų administracijų pareigūnai ir apskrities viršininko tam įgalioti valstybės tarnautojai (59, 17226 straipsniai);

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai (18911 straipsnis, 2141 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);

vaiko teisių apsaugos kontrolierius (18710 straipsnis);

Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos ir jos įgaliotų valstybės įstaigų pareigūnai (18914 straipsnis);

Ryšių reguliavimo tarnybos inspektoriai (1533 straipsnio antroji dalis 1534, 1537, 1538 straipsniai, 1539 straipsnio antroji dalis)”.

 

2. 2591 straipsnio 2 dalies 1 punkto antrojoje pastraipoje po skaičiaus “90” įrašyti skaičių “152”, po skaičiaus “16310“ įrašyti skaičių “1652” ir šį punktą išdėstyti taip:

 

1) tam įgalioti:

vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (513–516, 52, 55, 561, 59–61 straipsniai, 62 straipsnio pirmoji, antroji ir ketvirtoji dalys, 63, 65–78, 83–85, 88–90, 152, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 16310, 1652 straipsniai, 1711 straipsnio pirmoji dalis, 1712 straipsnio pirmoji dalis, 172 straipsnis – dėl pažeidimų, susijusių su vertimusi automobilių transporto verslu);

vietos savivaldos vykdomųjų institucijų ir jų tam įgalioti pareigūnai (78, 85, 87, 871, 872, 873, 874, 875 straipsniai, 876 straipsnio pirmoji dalis, 1725 straipsnis);

Aplinkos ministerijos organų pareigūnai (63, 71 straipsniai);

Krašto apsaugos ministerijos organų pareigūnai (514 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 515, 84 straipsniai);

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (1633–1636 straipsniai);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų pareigūnai (52, 521 straipsniai);

apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų rajonų (miestų) Žemėtvarkos skyrių pareigūnai (52, 521 straipsniai);

geležinkelio transporto organų pareigūnai (125 straipsnis);

muitinės pareigūnai (514 straipsnio trečioji dalis, 515 straipsnio antroji dalis, 67 straipsnio antroji dalis, 84 straipsnis, 88 straipsnio pirmoji, trečioji ir ketvirtoji dalys);

teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijų pareigūnai (189 straipsnis – dėl statybinių medžiagų ir dirbinių neatitikimo standartų, techninių sąlygų ir technologinių normų reikalavimų);

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (1633–1636, 166 straipsniai);

Valstybinės paminklosaugos komisijos kontrolės tarnybos pareigūnai (91, 1653 straipsniai);

valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (414 straipsnio pirmoji dalis, 1424 straipsnio antroji dalis – dėl krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis turint netinkamai užpildytus dokumentus, 171, 17312, 1772, 1852 straipsniai);

Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai (1891 straipsnis);

įmonių, kurioms priskirti elektros tinklai, pareigūnai (96, 97, 991, 995 straipsniai);

įmonių, kurioms priskirti šilumos tinklai, pareigūnai (991, 995 straipsniai);

įmonių, kurioms priskirti dujotiekiai, pareigūnai (98, 99 straipsniai);

įmonių, kurioms priskirti magistraliniai vamzdynai, pareigūnai (150 straipsnis);

oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų pareigūnai (1732 straipsnio pirmoji dalis);”

 

13 straipsnis. 268 straipsnio 3 dalies papildymas

268 straipsnio 3 dalyje po žodžių “valstybinių medžioklės ūkių pareigūnai” įrašyti žodžius “Ryšių reguliavimo tarnybos inspektoriai” ir šią dalį išdėstyti taip:

“Daiktus patikrinti gali tam įgalioti policijos, vidaus reikalų įstaigų objektų apsaugos, civilinės aviacijos, muitinės įstaigų, pasienio ir transporto veterinarijos postų valstybinės mokesčių inspekcijos, valstybiniai aplinkos apsaugos, miškų urėdijų, nacionalinių parkų, rezervatų, valstybinių medžioklės ūkių pareigūnai, Ryšių reguliavimo tarnybos inspektoriai, taip pat kitų tam įgaliotų organų pareigūnai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.”

 

14 straipsnis. 320 straipsnio 1 punkto pakeitimas ir straipsnio papildymas 10 punktu

1. 320 straipsnio 1 punkte išbraukti skaičius ir žodžius “152 straipsnyje, 153 straipsnio ketvirtojoje dalyje”, po skaičiaus ir žodžių “1533 straipsnio antrojoje dalyje” įrašyti skaičius ir žodžius “1538 straipsnio antrojoje dalyje, 1539 straipsnio antrojoje dalyje”, skaičių ir žodžius “1652 straipsnio antrojoje dalyje,” išbraukti ir šį punktą išdėstyti taip:

 

1) teismo antstolių kontorų prie apylinkių teismų teismo antstoliai – padarius šio kodekso 44, 441 straipsniuose, 876 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 1531 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1533 straipsnio antrojoje dalyje, 1538 straipsnio antrojoje dalyje, 1539 straipsnio antrojoje dalyje, 1632, 16311, 164 straipsniuose, 1711 straipsnio antrojoje dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 17211, 173, 1733, 1736, 1761 straipsniuose, 1899 straipsnio pirmojoje dalyje, 1932, 1933 straipsniuose, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 2093 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, septintojoje ir aštuntojoje dalyse, 2094 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 210 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 214, 21410, 21412 straipsniuose numatytus teisės pažeidimus;”

 

2. Papildyti 320 straipsnį 10 punktu:

 

10) tam įgalioti Ryšių reguliavimo tarnybos asmenys - padarius šio kodekso 152 straipsnyje, 1521 straipsnio antrojoje dalyje, 1522 straipsnio antrojoje dalyje, 153 straipsnio antrojoje dalyje, 1652 straipsnio antrojoje dalyje numatytus teisės pažeidimus.”

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS