Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2001 m.                  d.      Nr.

 

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr.75-2271, Nr.92-2887; 2001, Nr. 43-1492, Nr. 48-1661)

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Seimo pirmininko, Seimo pareigūnų ir Seimo narių darbo užmokesčio dydis ir apmokėjimo sąlygos pradedamos taikyti nuo kito naujai išrinkto Seimo pirmojo posėdžio dienos, o savivaldybių merams ir merų pavaduotojams - be pereinamojo laikotarpio, tai yra nuo 2002 m. sausio 1 d”.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                         Petras Papovas