Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos  SEIMO

N U T A R I M A S

 

 

 

2001 m.                        d. Nr.    

Vilnius

 

DĖL VALSTYBĖS STRATEGINIŲ ATSARGŲ KAUPIMO IR IŠLAIKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Valstybės strateginių atsargų kaupimo ir išlaikymo programą (pridedama). 

 

2 straipsnis.

Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei organizuoti Valstybės strateginių atsargų kaupimo ir išlaikymo programos  įgyvendinimo 2001 - 2003 metų priemonių plano vykdymą. 

 

3 straipsnis.

 

Nutarimas įsigalioja nuo jo priėmimo.

 

 

 

 

 

 

 

SEIMO PIRMININKAS