Projektas IXP-670

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJOS, ATSTOVAUJANČIOS EUROPOS BENDRIJAI, METINĖS FINANSAVIMO SUTARTIES 2000 METAMS DĖL SPECIALIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS PARAMOS PROGRAMOS (SAPARD) RATIFIKAVIMO

 

ĮSTATYMAS

 

 

 

2001 m.                                   d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Sutarties ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir Tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punktu bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2001 m. gegužės 14 d. dekretą Nr. 1319,  ratifikuoja Lietuvos Respublikos ir Europos bendrijų komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, Metinę finansavimo sutartį 2000 metams dėl Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD), pasirašytą 2001 m. kovo 5 d. Briuselyje.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS