Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

 

DĖL VALSTYBĖS PRIPAŽINIMO SUTEIKIMO LIETUVOS EVANGELIKŲ BAPTISTŲ BENDRUOMENIŲ SĄJUNGAI

 

2001 m. ……………… d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsniu, n u t a r i a:

 

 

1 straipsnis.

 

Suteikti Valstybės pripažinimą Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungai.

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS                                                           A.PAULAUSKAS

SEIMO PIRMININKAS

 

 

 

 

 

Teikia:Seimo narys A.Salamakinas