Projektas

 

Lietuvos Respublikos

seimo narių darbo sąlygų įstatymo 17 straipsnio pakeitimo

įstatymas

 

2001 m.. .............d. Nr.....

 

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 71-1710; 2000, Nr.111-3580)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio 3 dalies pakeitimas

 

17 straipsnio 3 dalyje žodį “pareiginių” išbraukti, vietoj žodžio ir skaičiaus “nei 2 vidutinių pareiginių” įrašyti žodžius ir skaičius “kaip 2 ir ne didesnė kaip 6 vidutinių” ir ją išdėstyti taip:  

3. Nutrūkus Seimo nario įgaliojimams Lietuvos Respublikos Konstitucijos 63 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 punktuose numatytais atvejais, išmokama išeitinė pašalpa. Ši pašalpa išmokama tiek vidutinių Seimo nario atlyginimų dydžio, kiek metų nepertraukiamai truko jo kadencija Seime ar Seime ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiojoje Taryboje, bet ne mažesnė kaip 2 ir ne didesnė kaip 6 vidutinių Seimo nario atlyginimų dydžio.”

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                       

 

 

 

Teikia: Valstybės valdymo ir savivaldybių

komiteto pirmininkas                                                                                     K.Rimšelis