Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO

15 STRAIPSNIO, 1 IR 2 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS

 

2001  m…….d.

 

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr.66-2130, 2000, Nr.75-2570)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio 3 dalies pakeitimas

 

Papildyti 15 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti :

 

3. Apskričių viršininkus ir jų pavaduotojus, Vyriausybės atstovus apskrityse skiria Vyriausybė.”.

 

2 straipsnis. 2 priedėlio pakeitimas ir 1 priedėlio papildymas

 

2 priedėlio 27 dalyje “Vyriausybės atstovo tarnyba” pirmą lentelės eilutę “Vyriausybės atstovas” išbraukti, ją įrašyti 1 priedėlio 4 dalyje “Ministerijos, apskrities viršininko administracija” ir šią dalį išdėstyti :

 

 

4. MINISTERIJOS, APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA

 

PAREIGYBĖS PAVADINIMAS

LYGIS

KATEGORIJA

Viceministras

A

29

Viceministras-departamento prie ministerijos direktorius

A

29

Ministro patarėjas

A

25

Ministro atstovas spaudai

A

24

Ministro referentas

A

23

Ministro padėjėjas

A

22

 

 

Apskrities teritorijoje daugiau nei

500 000 gyventojų

Apskrities teritorijoje mažiau nei

500 000 gyventojų

Apskrities viršininkas

A

28

26-27

Apskrities viršininko pavaduotojas

A

27

25-26

Vyriausybės atstovas

 

A

 

27

(Apskrityje 7 ir daugiau savivaldybių)

26

(Apskrityje iki 7  savivaldybių)

 

 

3 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

 

1. Įsigaliojus šiam įstatymui Vyriausybės atstovų apskrityse, paskirtų iki šio įstatymo įsigaliojimo, įgaliojimai nutrūksta ir jie laikinai eina pareigas iki bus paskirti nauji Vyriausybės atstovai.

2. Vyriausybė per 30 dienų nuo įstatymo įsigaliojimo paskiria Vyriausybės atstovus apskrityse Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

Projektą teikia Seimo narys K.Kuzmickas