Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

 

 

Dėl Danieliaus Mušinsko atleidimo

iš žurnalistų etikos inspektoriaus

pareigų

 

 

2001 m.         Nr. IX

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas  n u t a r i a :

 

1 straipsnis.

Atleisti Danielių Mušinską  iš  Žurnalistų ir leidėjų etikos inspektoriaus pareigų nuo  2001 m.            d.

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

Lietuvos Respublikos

Seimo pirmininkas                                           Artūras Paulauskas

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                             Vytautas Kvietkauskas