Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

2001 m. sausio d. Nr.

Vilnius

 

 

DĖL SEIMO KOMISIJOS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS REGIONO PROBLEMOMS PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJO PATVIRTINIMO

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Seimo statuto 74 straipsniu,

n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Seimo komisijos Ignalinos atominės elektrinės regiono problemoms pirmininke Kazimirą Danutę Prunskienę, pirmininko pavaduotoju – Vytautą Saulį.

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS

 

 

 

 

 

 

Projektą teikia:

A.N.Stasiškis

2001 01 25