Projekto P-2930(2)

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr.22-635; 1996, Nr.62-1467; 2000, Nr.59-1760)

 

1 straipsnis. 41 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

41 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių “vienas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (VMDU)” įrašyti žodžius “lygus paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau- VMDU) 1 dydžiui”, vietoj žodžio “vienas” įrašyti skaičių “1”, 2 dalyje vietoj žodžio “dvidešimt” įrašyti skaičių “20 dydžių”, vietoj žodžio “vienas” įrašyti skaičių “1” ir  šias dalis išdėstyti taip:

1. Rinkimų užstatas vienam kandidatui į Seimo narius įregistruoti vienmandatėje rinkimų apygardoje yra lygus paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau - VMDU) 1 dydžiui. Įregistruojant vieną naują kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje vietoj kandidato, kurio pareiškiniai dokumentai buvo atšaukti arba jis juos atšaukė pats, užstato dydis 1 VMDU.

2. Rinkimų užstatas vienam kandidatų į Seimo narius sąrašui įregistruoti daugiamandatėje rinkimų apygardoje yra 20 VMDU dydžių. Pakeičiant vieno kandidato vietą sąraše, įrašant į sąrašą naują kandidatą užstato dydis -  VMDU, sujungiant kandidatų sąrašus - po 0,3 VMDU dydžio už kiekvieną sujungiamą sąrašą.”

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

 

 

Valstybės valdymo ir

savivaldybių komiteto pirmininkas  L. Sabutis