Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO

372 IR 373 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2000 m.                        d.   Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1964,  Nr.19 - 139; 1994, Nr.93 -1809, 1995, Nr.44 -1079, Nr.51-1244,

Nr.55 -1353, Nr.63-1580; 1996, Nr.16-413; Nr.67 - 1602; 1997, Nr.63-1471,

Nr.64-1510, Nr.108-2730, Nr.117-3009; 1998, Nr.38-1000, Nr.112-3106,

Nr.115-3232; 1999, Nr.23-648, Nr.32-901, Nr.101-2900)

 

1 straipsnis. 372 straipsnio papildymas 25 punktu

Papildyti 372 straipsnį 25 punktu:

"25) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos institucijų vadų (viršininkų) įsakymai dėl turtinės žalos joms atlyginimo, esant karių ribotai materialinei atsakomybei, išieškant žalą iš tikrosios karo tarnybos karių, karių savanorių ar aktyviojo rezervo karių, taip pat vidaus reikalų sistemos ar kitų institucijų, kuriose kariai tarnauja, karinių vienetų vadų (viršininkų) įsakymai dėl turtinės žalos joms atlyginimo, esant karių ribotai materialinei atsakomybei, išieškant žalą iš pradinės privalomosios karo tarnybos karių, įstatymų numatytais atvejais."

 

2 straipsnis. 373 straipsnio papildymas 21 punktu

Papildyti 373 straipsnį 21 punktu:

"21) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos institucijų vadų (viršininkų) įsakymai dėl turtinės žalos joms atlyginimo, esant karių ribotai materialinei atsakomybei, išieškant žalą iš tikrosios karo tarnybos karių, karių savanorių ar aktyviojo rezervo karių, taip pat vidaus reikalų sistemos ar kitų institucijų, kuriose kariai tarnauja, karinių vienetų vadų (viršininkų) įsakymai dėl turtinės žalos joms atlyginimo, esant karių ribotai materialinei atsakomybei, išieškant žalą iš pradinės privalomosios karo tarnybos karių, įstatymų numatytais atvejais."

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                      VALDAS ADAMKUS